Duurzaamheid
Terug

Duurzaamheid

Duurzaam Investeren in Duurzaamheid

28 maart 2018    Tijdens de bijeenkomst 'Duurzaam Investeren in Duurzaamheid', die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen organiseerde, heeft het MCL een presentatie gegeven over haar duurzaamheidsbeleid en behaalde resultaten op milieugebied.
> bekijk de presentatie

Vijfde keer op rij goud voor milieubeleid MCL

25 januari 2018    Voor de vijfde keer op rij heeft het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur 2018 ontvangen van het Keurmerkinstituut. Het MCL heeft dit gouden keurmerk voor de eerste keer ontvangen in 2014. Het Leeuwarder ziekenhuis is het enige ziekenhuis in Noord-Nederland met deze waardering voor duurzaamheid.

Uit de jaarlijkse audit die het Keurmerkinstituut afgelopen december heeft uitgevoerd, blijkt dat het MCL weer ruim aan alle vereiste criteria voldoet. Het topklinische ziekenhuis werkt intensief aan milieuzorg en duurzaamheid en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die het heeft tegenover patiënten, bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om het milieu.

gouden keurmerk MCL

 

 

Actief beleid voor duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel thema. Het MCL is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover patiënten, bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om het milieu. Daarom heeft het ziekenhuis een actief beleid voor duurzaamheid van materialen, energie, water en afvalverwerking. Voorbeelden daarvan zijn een duurzaam gebouw, LED-verlichting, de eigen energieopwekkingscentrale en 100% groene stroom van windenergie.


Video over de duurzame nieuwe Spoedeisende Hulp, die in 2017 is geopend

Het keurmerk

De Milieuthermometer Zorg is een praktisch milieuzorgsysteem op maat voor alle zorginstellingen, met strenge maar duidelijke criteria voor structurele milieuzorg, milieuwinst en transparantie in de zorgsector. De overheid heeft in 2016 het keurmerk Milieuthermometer Zorg officieel geaccepteerd. Tot nog toe zijn er naast MCL nog drie andere zorginstellingen met een gouden status. Begin 2014 nam het MCL het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur voor het eerst in ontvangst. Het MCL was toen het eerste topklinische ziekenhuis dat Milieukeur behaalde.

Samenwerking voor duurzame zorg

In oktober 2015 ondertekende MCL samen met 54 andere partijen de Green Deal: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ een samenwerking tussen de overheid, zorgorganisaties en een groot aantal partijen die zich richten op verduurzaming in de gezondheidszorg. Het MCL levert ook een bijdrage aan de landelijke Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater, dat 16 november 2016 is gestart. Verder ondersteunt het MCL de City Deal “Voedsel op de stedelijke agenda” die de Gemeente Leeuwarden ondertekende, samen met andere 12 steden, de Provincie Gelderland en de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en het ministerie van VWS, op 26 januari j.l. tijdens de Nationale Voedseltop met als doel een integraal voedselbeleid op te stellen voor veilig, duurzaam en gezond voedsel met lageren kosten door vermindering van welvaartsziekten en voedselverspilling.

Meer informatie

    Milieujaarverslag 2017
   MCL in 2017 enige Noordelijke ziekenhuis met gouden milieukeur
   Milieujaarverslag 2016

   Milieujaarverslag 2015

   2014: MCL eerste topklinische ziekenhuis met Milieukeur