Disclaimer
Terug

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Medisch Centrum Leeuwarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.

De gezondheidsteksten (Medisch ABC) zijn afkomstig van www.stimulansz.nl. Het betreft algemene teksten. De gang van zaken in het MCL kan afwijken. De gezondheidsteksten van Stimulansz bieden duidelijke, betrouwbare informatie over gezondheid, het menselijk lichaam, ziekten en handicaps en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.

In de folders op deze site staat algemene informatie. Houd er rekening mee dat voor uw specifieke situatie de informatie niet geheel van toepassing kan zijn. Aan de inhoud van de folders kunnen geen rechten worden ontleend.

Als u onjuistheden aantreft op de website, dan vragen wij deze ons te melden.

Veiligheid patiëntenportalen

Deze tekst is van toepassing voor de beveiligde patiëntportalen (bijvoorbeeld voor MS- en parkinsonpatiënten). Het MCL gaat op een zeer veilige manier met uw digitale gegevens om. Ondanks dat blijft er altijd een heel klein risico dat buitenstaanders het systeem binnendringen en toegang krijgen tot deze gegevens.

Handel zelf veilig en verantwoord:

  • Log uit op het moment dat u het portaal niet meer actief gebruikt.
  • Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek.
  • Sla uw gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen niet op in uw computer. Het opslaan van gebruikersnaam en wachtwoord betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw naam en wachtwoord kan vinden.
  • Gebruik een screensaver, zodat mensen die voorbij uw computer lopen niet direct informatie op het beeldscherm kunnen zien als u even weg bent van uw computer.
  • Gebruikt u een draadloze verbinding met uw internetmodem of router, zorg er dan voor dat deze apparatuur beveiligd is met encryptie (beveiligd netwerk). Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruik maken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.

Privacy AVG

In het MCL hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw kind). Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met wettelijke bepalingen, zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan. Meer informatie hierover vindt u hier en voor Mijn MCL. Informatie over uw rechten met betrekking tot uw medisch dossier: inzage, kopie, aanpassen leest u op onze website.