Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Herdenkingsdag in MCL op 23 november

Maandag 16 november 2009 00:00  De staf geestelijke verzorging van het MCL organiseert op maandag 23 november 2009 de jaarlijkse herdenkingsdag. Deze vindt plaats van 9.30 - 17.30 uur in het stiltecentrum van het ziekenhuis.
De sfeer van het najaar roept op tot herdenken. De drukte van een ziekenhuis biedt meestal niet veel gelegenheid om bij herinneringen stil te staan, terwijl juist een ziekenhuis de plek is van zorgen voor elkaar en zorgen om elkaar. Het ziekenhuis is niet zelden ook de plaats van afscheid nemen voor het laatst.

Aan degenen die het afgelopen jaar een naaste of familielid in het MCL verloren hebben en aan degenen die in het MCL werken, biedt de dienst geestelijke verzorging de mogelijkheid om stil te staan en te gedenken.

Op 23 november is het Stiltecentrum open om daar een kaarsje te branden, een bloem neer te leggen, ter gedachtenis aan een overleden dierbare. Er is gelegenheid om in de foyer een kopje koffie of thee te drinken. Een geestelijk verzorger is aanwezig als gastheer of luisterend oor.

In het auditorium zijn herdenkingsbijeenkomsten. De staf geestelijke verzorging wil ieder, die daarbij betrokken wil zijn, hartelijk uitnodigen.

De staf geestelijke verzorging heeft haar uiterste best gedaan om iedere familie via de contactpersoon te benaderen, maar ze beseft dat het systeem nooit waterdicht zal zijn. Mochten mensen niet via een persoonlijke brief van deze dag op de hoogte zijn gebracht, dan kunnen ze zich, opgeven voor de herdenkingsbijeenkomsten via het secretariaat van de staf geestelijke verzorging, t.a.v. mevr. R. Meinsma, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.

Het Stiltecentrum van het MCL is op de eerste verdieping, boven de ontvangstbalie en is open van 9.30 - 17.30 uur.

Terug naar het overzicht