Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

MCL eerste ter wereld met nieuwe generatie hartlongmachines

Dinsdag 24 december 2019 10:17 

Het Hart- en Vaatcentrum van het Medisch Centrum Leeuwarden heeft als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe generatie hartlongmachines in gebruik genomen bij openhartoperaties. De nieuwe hartlongmachines van Getinge AB, de HL 40, zorgen voor veiliger patiëntenzorg. Zo zijn ze sneller inzetbaar en gebruiksvriendelijker. Het gebruik is intuïtiever en bij mogelijke storingen of defecten zijn onderdelen direct uitwisselbaar. Daarnaast is er rekening gehouden met de ergonomie.

MCL adviseur bij ontwikkeling
Bij het ontwikkelen van de HL 40 hebben adviezen van deskundigen in het MCL mede een rol gespeeld. Sinds 2011 , de start van het project maakt Kees Visser, afdelingshoofd extracorporale circulatie in het MCL, deel uit van een wereldwijd adviesteam van toekomstige gebruikers, ontwikkelaars en technici.. ‘Bij de ontwikkeling van deze hartlongmachines is de veiligheid van de patiënt en het bedieningsgemak voor de perfusionist altijd leidend geweest’, aldus Kees Visser.
 
Een hartlongmachine wordt gebruikt als er een openhartoperatie plaatsvindt waarbij het nodig is om het hart tijdelijk stil te zetten. Denk hierbij aan het maken van omleidingen bij vernauwingen aan de kransslagaders, het repareren en/of vervangen van hartkleppen of operaties aan de aorta, de grote lichaamsslagader. Het stilzetten van het hart is nodig, zodat de hartchirurg de chirurgische handelingen kan uitvoeren zonder dat het hart constant klopt of dat het zicht wordt belemmerd door bloed. Een hartlongmachine neemt dan de functie van het hart, het rondpompen van bloed, en de functie van de longen, zuurstof- en koolstofdioxide-uitwisseling, over waarbij dit zo natuurlijk mogelijk wordt nagebootst. Dit doet de perfusionist, degene die verantwoordelijk is voor de hartlongmachine, aan de hand van vele parameters, zoals bloeddrukken, hoeveelheid zuurstof, temperaturen, etc.
 
In het MCL vinden er jaarlijks circa 750 openhartoperatie plaats. Het MCL heeft de beschikking over vier hartlongmachines en er werken negen perfusionisten.  De afgelopen weken zijn de perfusionisten getraind en gecertificeerd om te kunnen werken met de nieuwe hartlongmachines. Naast openhartoperaties beschikt het Hart- en Vaatcentrum van het MCL over een groot palet aan complexe cardiale zorg, zoals dotterprocedures (ca. 1600 per jaar), implantatie van pacemakers en ICD’s, percutane behandeling van ritmestoornissen en percutane aortaklepvervanging.
 
De hartlongmachines die tot heden gebruikt zijn, waren sinds de start van het Friese Hartcentrum in 2003 actief en aan vervanging toe.
 

 

 

 

Terug naar het overzicht