Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Flash Glucosesensor

Vrijdag 13 december 2019 16:15 

Op donderdag 12 december 2019 is bekend geworden dat voor bepaalde diabetespatiënten de Flash Glucosesensor (FGM) vergoed kan worden.

Volgens de nu bekende informatie gaat het om patiënten met een intensief insulineschema, met minstens 4 keer per dag insuline (1 keer basaal en minimaal 3 keer snelwerkende insuline) of een insulinepomp. Aanvullende kwaliteitscriteria om voor de vergoeding in aanmerking te komen worden door de beroepsgroep en de zorgverzekeraars uitgewerkt vóór het 2e kwartaal in het nieuwe jaar. Zie de website van Zorginstituut Nederland.

Deze kwaliteitscriteria zijn nu nog niet bekend. De diabetespoli in het MCL zal dus moeten wachten om mogelijke problemen te voorkomen. Bij de eerstvolgende reguliere afspraak van patiënten bij de diabetesverpleegkundige of internist zal de FGM ook aan de orde komen.

Op de diabetespoli in het MCL wordt een patiëntenlijst bijgehouden met potentiële kandidaten voor deze vergoeding. Patiënten die (mogelijk) voor de FGM in aanmerking komen krijgen rechtstreeks bericht van het MCL.

Voor meer informatie zie ook de website van de Diabetesvereniging Nederland.

 

[Foto: Diabetesvereniging Nederland]

Terug naar het overzicht