Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Longoncologische zorg erkend als topklinische functie MCL

Woensdag 4 december 2019 11:42 

Longoncologische zorg in het MCL is beoordeeld als topklinische functie. Het is opgenomen in het topklinisch register van STZ, Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.

Het is de tweede erkende topklinische functie binnen het MCL; ernstig astma is de eerste. Zorg is topklinisch als er excellente patiëntenzorg is. Ook moet er regelmatig onderzoek worden gedaan om de behandeling van in dit geval longkanker verder te verbeteren.

Het team longgeneeskunde in het MCL is landelijk voorloper bij de behandeling van longkanker. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn immunotherapie en longkankeroperaties. Daarnaast verrichten de artsen wetenschappelijk onderzoek, onder meer naar de e-nose, een methode waarbij stoffen die mogelijk op longkanker wijzen in de uitademingslucht worden gedetecteerd. Zo opende de afdeling het eerste medische e-nose-laboratorium van Friesland. Daarnaast vindt ook veel onderzoek plaats naar de kwaliteit van leven bij longkanker.

Longarts Wouter van Geffen: ‘Deze erkenning is een opsteker voor ons hele team. Ik zie het als  een erkenning van het harde en kennelijk excellente werk van het gehele team dat zorgt voor longkankerpatiënten. Dit team is ontzettend groot waarin iedereen op zijn of haar eigen manier een zeer belangrijke schakel is. Als longarts ben je eigenlijk maar een klein onderdeel hiervan. Wat extra bijzonder is dat we binnen één vakgroep nu twee erkende topklinische functies hebben omdat ook de behandeling voor ernstig astma als topklinisch is beoordeeld.’

Zesentwintig topklinische ziekenhuizen
STZ-ziekenhuizen bieden bijzondere en (zeer) complexe zorg – ze hebben, met andere woorden, complexe ‘zorgfuncties’. Het STZ Topklinisch Zorgregister brengt deze zorgfuncties in beeld. Alle topklinische ziekenhuizen beschikken over een aantal heel bijzondere zorgfuncties. Deze zogenaamde topklinische functies kunnen rond een aandoening, een bijzondere behandeling of zelfs een specifieke onderzoeksfunctie opgezet zijn. Het STZ Topklinisch Zorgregister toetst een topklinische functie aan acht zware criteria en een aantal strenge voorwaarden. De criteria sluiten aan bij specifieke kenmerken van de topklinische zorg in topklinische ziekenhuizen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie kent uiteindelijk de erkenning toe aan topklinische functies. Na erkenning wordt de functie opgenomen in het STZ Topklinisch Zorgregister.

Terug naar het overzicht