Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Thuis overlijden mogelijk voor Intensive Care-patiënten Medisch Centrum Leeuwarden

Vrijdag 19 april 2019 08:11 

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) biedt Intensive Care-patiënten met een korte levensverwachting de mogelijkheid om thuis te overlijden. Het ziekenhuis zorgt dat de patiënt naar huis vervoerd wordt en regelt, indien nodig, hulp zodat thuis ondersteuning geboden kan worden. Zo kan de patiënt in zijn vertrouwde omgeving sterven.

Intensive Care (IC)
Op de IC worden vooral ernstig zieke patiënten behandeld. Patiënten bij wie een of meerdere vitale lichaamsfuncties (hart, longen en/of nieren) worden bedreigd. Deze lichaamsfuncties worden bij de behandeling op de IC bewaakt en soms is het nodig om met speciale apparatuur ondersteuning te bieden.

Soms wordt de op genezing gerichte behandeling van IC-patiënten gestopt omdat er geen kans op herstel is. Het MCL biedt in dat geval patiënten, van wie verwacht wordt dat ze vervolgens snel zullen overlijden, als ze dat willen de mogelijkheid om thuis te sterven. In overleg met de patiënt en de familie wordt besproken of het medisch en wat betreft de thuissituatie mogelijk is. Daarnaast wordt bekeken of de huisarts de nodige ondersteuning kan bieden en dienen zo nodig verpleeghulpmiddelen en thuiszorg geregeld te worden.

Einde-leven-zorg
Intensivist Rik Gerritsen: ‘’Dit beleid hanteren we inmiddels een aantal jaar. Wij hechten ontzettend veel waarde aan einde-leven-zorg in het MCL. Het is van groot belang dat beslissingen omtrent het levenseinde in overeenstemming zijn met de waarden, wensen en verwachtingen van de patiënt en zijn familie. Familieleden willen steeds meer als gesprekspartner worden betrokken en samen met de arts beslissen. Ze worden dan ook actief betrokken bij dit proces opdat hun naasten de best mogelijke zorg krijgen.’’ Gerritsen promoveerde in 2018 op zijn onderzoek naar einde-leven-zorg aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Terug naar het overzicht