Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

MCL krijgt grootste Spoedeisende Hulp van Noord-Nederland

Woensdag 23 november 2016 16:17 

Bulldozers rijden rond, vrachtwagens op en neer, kranen tillen materiaal op en bouwvakkers lopen rond. Sinds oktober een dagelijks beeld vanuit de huidige Spoedeisende Hulp (SEH) gezien. De voorbereiding op de nieuwe SEH zijn begonnen. Een SEH waarmee het MCL een flinke kwaliteitsslag wil maken. Meer ruimte, betere routes buiten én binnen. Meer privacy voor patiënten en werkplekken die recht doen aan zowel eenvoudige spoedeisende hulp als hoog complexe zorg in ernstige situaties. Op 23 november gaf burgemeester Ferd Crone officieel het startsein voor de bouw van de grootste SEH van Noord-Nederland. Op weg naar zeven dagen per week 24 uur per dag topklinische kwaliteit bij acute nood.

Groei en ambitie

Het bouwproject betekent een nieuwe stap in het strategisch plan, dat het MCL heeft uitgestippeld om tot de top van topklinische ziekenhuizen te behoren. Al jaren was het passen en meten bij de SEH en de toestroom stijgt nog steeds, tot inmiddels meer dan 26.000 SEH-bezoeken per jaar. "We zijn enorm gegroeid, zowel in aantallen als in taken en mogelijkheden, maar ook in kwaliteitsbewustzijn’’, zegt Bettine Onnes, arts en medisch manager van de Spoedeisende Hulp. "En dat vraagt om een ingrijpend andere opzet. Ik kan bijna niet wachten tot de nieuwbouw klaar is.’’

Hoog- en laagcomplexe zorg

Op de nieuwe SEH worden de verpleegkundigen en artsen niet meer ingedeeld om in principe alle patiënten op te vangen en te behandelen, maar worden ze ingezet op complexiteit van zorg. Patiënten met een laagcomplexe zorgvraag zien in de nieuwe situatie niets meer van de patiënten met gecompliceerde zorgvragen, omdat deze aan de andere kant van de SEH via een aparte ingang door ambulance worden binnengebracht en behandeld. In de nieuwe SEH is dus sprake van meerdere ingangen. Spreiding dus van de zorgvraag op basis van zorgurgentie.

Bestuurder Kees Donkervoort: "We zijn in alle opzichten een topklinisch ziekenhuis dat zeven dagen per week, 24 uur per dag kwaliteit levert bij acute nood. Voor ons eigen verzorgingsgebied, maar ook voor heel Friesland, als het gaat om zorg die andere ziekenhuizen niet kunnen leveren."

Aangepaste kamers

Patiënten met een klein letsel kunnen in een kleine ruimte worden behandeld. Patiënten met een meer complexe zorgvraag hebben vaak ook een grotere behandelkamer nodig. Enerzijds om voldoende ruimte te bieden aan de artsen en verpleegkundigen, anderzijds voor familie en betrokkenen die graag bij hun naasten willen zijn. Daarom worden er op de nieuwe SEH vier kamers voor acute zorg ingericht. Ook wordt er een meekijkruimte gerealiseerd, waar artsen (in opleiding) de situatie op de acute kamer vanachter glas kunnen volgen. Zij hoeven hierdoor niet fysiek aanwezig te zijn op de acute kamer. Dit geeft meer privacy voor de patiënt, familie en betrokkenen. En is er meer ruimte voor de professional.

Optimale privacy

Naast de behandelkamers voor laag-, midden- en hoogcomplexe zorg komt er op de nieuwe SEH een aantal specialistische kamers, naast de ambulance-ingang. Deze zijn bedoeld voor de opvang en behandeling van slachtoffers van seksueel geweld, psychiatrische patiënten, gedetineerden onder begeleiding van politie en patiënten die mogelijk besmet zijn met gevaarlijke of besmettelijke stoffen. Geheel uit het zicht van de SEH, voor optimale privacy. En ook hier worden twee familiekamers ingericht, direct verbonden aan een opbaarkamer.

Streven naar vijf sterren

Jannie Docter, RVE-manager Spoedeisende Hulp is zich heel bewust van de tijdsgeest. ‘De huidige tijd brengt met zich mee dat je heel kritisch bent. Als mens, als patiënt en zeker ook als zorgaanbieder’. Het MCL streeft niet naar de functie van streekziekenhuis dat basiszorg levert. Wij leveren ook acute en hoog complexe zorg en hebben ervoor gekozen om bij de top van topklinische ziekenhuizen in Nederland te willen horen. Daar past een vijfsterren Spoedeisende Hulp bij met alle faciliteiten voor effectieve doorbehandeling in één huis. Vanuit het zorgpad van iedere individuele patiënt.

 

 

 

 

Terug naar het overzicht