MCL Actueel

MCL Actueel

MCL genomineerd als Reservistenwerkgever 2016

Woensdag 31 augustus 2016 13:44 

Medisch Centrum Leeuwarden is vereerd met de nominatie van Reservistenwerkgever van het jaar 2016. Dit is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan de werkgever, die zich het meest heeft ingespannen voor zijn eigen reservisten; medewerkers die ook als militair inzetbaar zijn. Het MCL is genomineerd door een SEH-verpleegkundige van het MCL en vervolgens door de jury geselecteerd als één van de ruim twintig potentiële kanshebbers.

De medewerker die het MCL heeft voorgedragen, is Guido Vermei, verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp van het MCL. Hij waardeert het MCL, de SEH vanwege de flexibiliteit wanneer sprake is van uitzending, het grote wederzijdse vertrouwen en de collegiale ontvangst bij terugkeer van uitzending. Daarmee is het MCL voor hem een bijzonder prettige werkgever.

Kruisbestuiving
Het MCL waardeert de inzet en betrokkenheid van de reservisten, aldus Jannie Docter, RVE manager van de Spoedeisende Hulp. Voor hun daadkracht, hun collegiale inzet en hun moed om naar oorlogsgebieden te gaan. “Als werkgever voel ik me vereerd met de nominatie”, vertelt ze. “Er is ook sprake van  kruisbestuiving: de betrokkenheid  van  reservisten is in het ziekenhuis groot,  ze zijn daarnaast daadkrachtig en taakvolwassen. Afspraak is afspraak, er is geen discussie over taken. Ze hándelen gewoon, nemen de leiding en kunnen ook goed leiding ontvangen.  Dat maakt hen heel prettig in de samenwerking.”

Samenwerking Defensie en ziekenhuizen
Het MCL is één van de twaalf ziekenhuizen, waarmee Defensie samenwerkt en waar het militair medisch personeel  werkt als zij niet op uitzending zijn. Het militair medisch personeel gaat maximaal 4,5 maand op uitzending of oefening in een periode van 1,5 jaar. De rest van de tijd beschikt het MCL over deze (extra) medewerkers; zij werken bovenop de normale personeelsformatie. De samenwerking tussen Defensie en de civiele  ziekenhuizen wordt gecoördineerd door het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR). Daarnaast regelt het IDR de opleiding, begeleiding en nazorg van reservisten en de planning, voorbereiding en afwikkeling van de uitzendingen.

Reservisten in het MCL
Het MCL heeft ongeveer 35 militairen in dienst bij de OK, de Intensive Care, de Spoedeisende Hulp en de afdeling Chirurgie. Deze militairen werken hier als verpleegkundige, chirurg of intensivist en kunnendoor Defensie worden opgeroepen om voor korte of  langere tijd  te dienen in uitzendingsgebieden. Ze hebben dus twee dienstverbanden; met Defensie én het MCL.
 
“Er zijn reservisten, die alleen in een IDR-ziekenhuis willen werken“, aldus SEH-verpleegkundige Vermei. “Ze willen hun functie van reservist niet opgeven vanwege het nut van de uitzendingen, maar ook omdat zij dit soort ziekenhuizen ervaren als bijzonder flexibel, betrouwbaar en meedenkend.”

De selectieprocedure voor Reservistenwerkgever 2016
Tijdens de selectieprocedure voor de Reservistenwerkgever van het jaar, brengt Defensie een bezoek aan de potentiële kanshebbers. Deze zijn geselecteerd uit de bijna honderd nominaties, die Defensie dit jaar heeft ontvangen. Het MCL is 26 augustus jl. bezocht door majoor Van Buren. Dat gesprek vond op de OK plaats, omdat Rob Niemeijer -één van de reservisten van het MCL- dienst had als anesthesioloog op de OK. Vandaar de beschermende pakken op de foto.

v.l.n.r. Guido Vermei (SEH-verpleegkundige), Jannie Docter (RVE-manager SEH), Hans van Buren (majoor Defensie) en Rob Niemeijer (anesthesioloog)

Meer informatie over reservisten is te vinden op www.ikbenreservist.nl.

Terug naar het overzicht