MCL Actueel

MCL Actueel

MCL krijgt predicaat ‘Beste Zorg’

Vrijdag 1 juli 2016 10:42 

Het Medisch Centrum Leeuwarden is het enige ziekenhuis in Nederland, dat de ‘mini gastric by pass’ -een maagverkleinende operatie bij mensen met ernstig overgewicht- uitvoert zo blijkt uit de dataregistratie van DATO/DICA.  Met zeer goede resultaten. Vanwege de resultaten op het gebied van alle overgewichtsoperaties krijgt het MCL in 2017 van CZ het predicaat ‘Beste Zorg’.

Zeer goede resultaten
Uit de indicatorenrapportage van DATO/DICA, de Nederlandse beoordeling van behandeling van obesitas, blijken de overgewichtsoperaties van het MCL zeer succesvol. Maar liefst 82% van alle Leeuwarder overgewichtsoperaties (602 operaties in 2015) levert binnen een jaar een halvering van het Excess Weight Loss* op. Excess Weight Loss is een methode om de effectiviteit van de bariatrische ingreep te meten. Meer dan 50% gewichtsverlies wordt beschouwd als een goede uitkomst van de operatie. Bij de mini gastric by pass-operaties is dat percentage zelfs 92%. MCL doet op jaarbasis (2015) bijna 400 van dit soort operaties. Met deze resultaten is het MCL toonaangevend op het gebied van operaties bij overgewicht.

Hoe werkt de maagverkleining?
Bariatrisch chirurg Marloes Emous: ‘Het Centrum Obesitas van het MCL is de pionier van de mini gastric bypass in Nederland en ook het enige ziekenhuis waar deze operatie op grote schaal wordt uitgevoerd. Deze ingreep heeft veel voordelen ten opzichte van de klassieke maagomleiding, die zeer ingrijpend is. Een mini gastric bypass is korter, veiliger, duurzamer, effectiever en makkelijk te herzien. De omleiding zorgt ervoor dat het voedsel een deel van de dunne darm overslaat. Hierdoor heeft het lichaam minder mogelijkheid om voedingsstoffen -met name vetten- op te nemen.’

Centrum voor Obesitas Nederland
Het Centrum voor Obesitas Nederland is een zelfstandig behandelcentrum binnen het MCL en maakt gebruik van de meest moderne topklinische voorzieningen van het ziekenhuis, de drie chirurgen van het Centrum voor Obesitas Nederland doen bijna altijd kijkoperaties. Chirurg Emous: ‘De behandeling van ernstig overgewicht bestaat -naast een operatie- uit een intensief begeleidingstraject, waarbij de patiënt bij ons een intensief programma volgt op het gebied van gezondheid, voeding en bewegen. Het centrum is één van de weinige centra in Nederland die het hele behandeltraject verzorgt met een eigen behandelteam.’ Naast de mini gastric bypass verzorgt het Centrum voor Obesitas Nederland twee andere soorten maagverkleinende en -omleidende operaties: de gastric bypass en de gastric sleeve en ook de operaties die nodig zijn om complicaties of bijwerkingen van de andere ingrepen te herstellen.

Over het MCL
Het MCL is hét centrum voor medisch specialistische, verpleegkundige en paramedische zorg in Friesland. Naast excellente basiszorg, verleent het MCL hoogspecialistische zorg. Speerpunten zijn oncologie (zorg voor mensen met kanker), hartchirurgie, heelkunde (chirurgie), met name de minimaal invasieve chirurgie en bariatrische chirurgie. Het MCL is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Als lid van de STZ levert het MCL een belangrijke bijdrage aan de opleiding van medisch specialisten.

*Excess Weight Loss (EWL) is een methode om de effectiviteit van de bariatrische ingreep te meten. Het EWL wordt gedefinieerd als het verschil tussen het oorspronkelijke gewicht en het herleide gewicht bij BMI 23. Gewichtsverlies na 1 jaar van ≥50% wordt beschouwd als goede uitkomst van de ingreep.

> ga naar CZ Beoordelingen bariatrische zorg 2017

Terug naar het overzicht