Agenda

Agenda

MCL Agenda

Informatieavond over niertransplantatie, ook bij leven

donderdag 11 oktober 2018 19:30 - donderdag 11 oktober 2018 21:00

Locatie: Pieter Bonnema-auditorium, MCL

Niertransplantatie blijft onverminderd actueel. Er komt veel bij kijken, zeker wanneer de nier van een levende of anonieme donor komt. Deze thema’s en andere onderwerpen komen aan bod tijdens de jaarlijkse thema-avond over niertransplantatie in het MCL. Dit jaar vindt de informatieavond plaats op donderdag 11 oktober 2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Pieter Bonnema-auditorium. Inloop is vanaf 19:15 uur en na afloop is er nog de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond is interessant voor mensen die overwegen om een nier bij leven af te staan en ook voor mensen die misschien getransplanteerd gaan worden in de toekomst. Maar ook andere belangstellenden, bijvoorbeeld patiënten, familieleden, vrienden en zorgverleners, zijn welkom. De toegang is gratis, aanmelden is gewenst via 058-286 6800 of dialysetransplantatie@znb.nl onder vermelding van het aantal personen.

Sprekers
Tijdens de informatieavond over niertransplantatie komen diverse sprekers aan het woord. Internist-nefroloog (nierspecialist) Stefan Berger van het UMCG vertelt onder andere over voorwaarden voor niertransplantatie en onderzoeken die ervoor nodig zijn. Verpleegkundig consulent nierdonatie Dominique van Huis-Rodenhuis gaat onder meer in op het gehele verloop van het proces bij een transplantatie. Frederieke Dijkstra, chirurg in het UMCG, laat meer weten over onder andere de operatie. Samen delen de sprekers alle belangrijke informatie over dit thema. Verder zijn er ook ervaringsverhalen over nierdonatie bij leven door een donor en een ontvanger.


Langere wachtlijsten
Orgaantransplantatie is blijvend actueel. Per december 2017 stonden in Nederland 1.115 mensen op de wachtlijst voor een nieuw orgaan. De grote meerderheid, 673 patiënten, wacht op een nieuwe nier. Het aantal mensen op de wachtlijst voor een nieuwe nier is net als in 2016 gestegen. De stijging in 2017 was 7%. Dit komt vooral door een dalend aantal donoren dat na hun dood een orgaan afstaat. Het aantal levende nierdonoren nam in 2017 met 2% af ten opzichte van 2016.

Levende donoren
In Nederland kregen in 2017 in totaal 979 patiënten een niertransplantatie. 551 van hen, dus ruim de helft, kreeg een nieuwe nier van een levende donor. In iets minder dan de helft van deze gevallen werd het orgaan vrijwillig afgestaan door een familielid. Het komt ook voor dat mensen een nier willen afstaan aan iemand die geen bloedverwant is. Dat kan de eigen partner zijn of een ander familielid of vriend. Maar ook het vrijwillig afstaan van een nier aan een voor de donor onbekende ontvanger is mogelijk.

Altruïstische donatie
Altruïstische donatie betekent dat iemand belangeloos een nier afstaat aan een nierpatiënt die hij of zij niet kent. In 2017 gebeurde dit 58 keer. Deze donor, die anoniem blijft voor de ontvanger, meldt zich direct aan bij één van de universiteitsziekenhuizen in Nederland. Daar wordt gekeken welke patiënt in aanmerking kan komen voor een nier van de altruïst. Door één altruïstische nierdonatie kunnen vaak meerdere patiënten geholpen worden via een cross-over traject. Hoe dit werkt zal op de informatieavond worden toegelicht.

Cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag van 2017 van de Nederlandse Transplantatie Stichting: www.transplantatiestichting.nl 

Ga terug