MCL actueel

MCL actueel

Technisch probleem beeldopslag

Woensdag 18 september 2019 10:35 


Laatste update: 07-10-2019 / 13.20 uur

Het MCL heeft te maken met een incident bij de digitale archivering van medisch beeldmateriaal. Het gaat om beelden van röntgenonderzoek, echo, scan of scopie-onderzoek. Het gaat uitsluitend om beelden die die rond of in de periode 1 t/m 12 maart 2019 zijn gemaakt of opgeslagen. De onderzoeken hebben veelal al eerder plaatsgevonden.

Wat is er gebeurd?
Tijdens onderhoud van ons digitaal beeldarchief heeft één van onze externe opslagleveranciers per ongeluk onderzoeksbeelden uit medische dossiers verwijderd. Het verslag van het onderzoek is wel aanwezig. In het verslag staat wat er op de beelden te zien was, of er wel of geen bijzonderheden of afwijkingen zijn gevonden en zo ja, welke dat zijn. Op basis van onder andere dit verslag wordt een behandelplan gemaakt.

Consequenties 
De behandelend artsen hebben de situatie en mogelijke consequenties per patiënt beoordeeld. Deze week worden patiënten die het betreft geïnformeerd.

  • Patiënten waarvoor het missen van de beelden geen gevolgen heeft voor de behandeling worden per brief geïnformeerd. Ook worden hun huisartsen geïnformeerd.
  • Die patiënten waarvan de specialist de situatie heeft beoordeeld dat het missen van de beelden mogelijk wel gevolgen heeft, zijn/worden door hun behandelend arts gebeld om dit te bespreken. Ook worden hun huisartsen geïnformeerd.


Procedure
Uiteraard betreuren we dit incident en nemen in samenspraak met de externe opslagleverancier  maatregelen om herhaling uit te sluiten. Het incident is gemeld Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie voor patiënten

Zijn ook mijn beelden kwijt en/of moet mijn onderzoek over?
Alleen die patiënten waarvan onderzoeksbeelden ontbreken in het medisch dossier worden door het MCL per brief geïnformeerd. In deze brief staat wat op uw situatie van toepassing is.

Word ik gebeld over de consequenties?
Alleen die patiënten waarvoor het missen van onderzoeksbeelden mogelijk gevolgen heeft, worden gebeld door de behandelend arts.

Hoe zit dit nu eigenlijk met mijn gegevens, wie heeft toegang tot mijn dossier? 
In uw dossier bewaart het MCL uw persoonsgegevens. Dit is verplicht door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Persoonsgegevens zijn alle gegevens over u, dus ook de gegevens over uw gezondheid. Persoonsgegevens worden gebruikt bij onderzoeken, behandelingen en zorgverlening. En bij het coördineren van uw behandelproces en de administratieve en financiële afwikkeling. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u niet behandelen.

Het MCL verzamelt, verwerkt en beschermt uw persoonsgegevens, zoals dat moet volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw gegevens zijn bij elkaar gebracht in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners houden daarin de gegevens bij over het verloop en de resultaten van onderzoeken, behandeling en zorgverlening. Zo ontstaat er een compleet beeld van uw situatie en is dat steeds actueel.

Wie hebben toegang tot uw dossier?
Alleen bevoegde personen mogen toegang hebben tot uw dossier. Iedereen die bij uw behandelproces is betrokken kan uw gegevens inzien. Bijvoorbeeld behandelaars en zorgverleners, maar ook medewerkers van de (financiële) administratie.

Dit geldt ook voor behandelaars en zorgverleners van andere ziekenhuizen of organisaties, die betrokken zijn bij uw behandeling door het MCL of waarnemen voor collega’s en voor medewerkers van externe organisaties, die het MCL ondersteunen bij uw behandelproces (bijvoorbeeld bij laboratoriumonderzoek of bestraling) of leveranciers die het MCL ondersteunen (bijvoorbeeld met medische apparatuur of het EPD-systeem). Het MCL heeft met hen afspraken gemaakt over de beveiliging van uw gegevens en geheimhouding. Het MCL blijft verantwoordelijk voor uw gegevens.

Meer informatie >

Hier vindt u een overzicht van zorgorganisaties met wie wordt samengewerkt.

Waar kan ik terecht met vragen?
Stuur ons uw vraag het liefst via uw veilige zorgomgeving: mijnMCL.nl. Heeft u nog geen mijnMCL-account? Dan kunt u ons natuurlijk ook bellen. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (058) 286 6666.

Terug naar het overzicht