MCL actueel

MCL actueel

Verplegen is een kunde

Dinsdag 2 april 2019 10:53 


Elke week kopt er wel een krant over de tekorten in de zorg. Maar een concrete oplossing wordt zelden genoemd. Onderdeel van het probleem is de aantrekkingskracht van het verpleegkundige vak en het toekomstperspectief dat hierbij hoort. Lector Margreet van der Cingel, verbonden aan NHL Stenden Hogeschool en Medisch Centrum Leeuwarden, doet praktijkgericht onderzoek naar leiderschap in het verpleegkundig domein en naar wat het vak aantrekkelijker kan maken. Dit kan een wezenlijke impact hebben op de tekorten in de zorg.

Beroepssituatie in Nederland
“In de verpleegkunde in Nederland is iets merkwaardigs aan de hand”, geeft van der Cingel aan. “Sinds 50 jaar oefenen mensen met een mbo- en hbo-opleiding en de voormalige inservice-opleiding verpleegkunde hetzelfde beroep uit, dat van verpleegkundige. Dat is nergens in de wereld zo, behalve in Nederland. We onderzoeken hoe leiderschap nemen in nieuwe beroepsrollen, verpleegkundigen met een verschillende opleidingsachtergrond beter tot hun recht laat komen. Daarnaast moet dat ook helpen betere zorg te leveren. In de zogenoemde Magnet-ziekenhuizen in de Verenigde Staten (in Nederland Excellente Zorg projecten in de Topklinische (STZ)-ziekenhuizen) blijkt dat wanneer verpleegkundigen ‘in the lead’ komen, zowel zijzelf als patiënten daar beter van worden. Erica Bakkum, bestuurder van het Medisch Centrum Leeuwarden: “In het MCL zijn we gestart met proeftuinen waar de nieuwe beroepsrollen in de praktijk worden gebracht. We vinden het heel belangrijk dat deze verandering  een stevige wetenschappelijke onderbouwing krijgt. Het werk van Margreet van der Cingel zal naar verwachting een goede bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap en een goede samenwerking tussen alle professionals ten gunste van goede zorg.

 

Verpleegkunde aantrekkelijk maken en houden
Van der Cingel: “Mensen kiezen voor een carrière in de verpleegkunde omdat zij graag van betekenis willen zijn voor anderen die ziek zijn of het moeilijk hebben. De verpleegkundige beroepen, en ook dat van verzorgende trouwens, zijn beroepen met een sterke identiteit. Mensen zijn er trots op onderdeel van de beroepsgroep te zijn. Maar in de praktijk is er vaak sprake van een hoge werkdruk, veel protocollen en administratie en een hiërarchische cultuur. Daarom wil ik onderzoeken hoe verpleegkundigen initiatief nemen en de moed hebben om soms tegen de stroom in te gaan.” Ook Erica Bakkum ziet de ontwikkeling dat er meer wordt gevraagd van verpleegkundigen. “In de toekomst ziet ziekenhuiszorg er heel anders uit. Toenemende complexiteit, nieuwe technologie en samenwerken over de muren van het ziekenhuis heen. Daar hebben we professionals voor nodig die gemotiveerd blijven en zich voldoende uitgedaagd voelen in hun vak.”

 

Zorg beter maken en houden

Leiderschap heeft ook positieve effecten op de kwaliteit van zorg. Het MCL en vier andere zorginstellingen in het Noorden gaan daarom dit jaar van start met een onderzoek naar een andere manier van overleg over en met patiënten. Hierin krijgt de patiënt zelf meer stem, omdat beter gekeken wordt naar wat hij of zij belangrijk vindt in diens leven. Van der Cingel: “Zo kan de ene patiënt die revalideert het heel belangrijk vinden om weer een flink eind te kunnen hardlopen omdat hij of zij dat altijd al deed, terwijl de ander prima tevreden is met een wandelingetje in het bos omdat dat juist veel plezier in het leven geeft. Juist verpleegkundigen en verzorgenden kunnen heel goed boven water krijgen wat voor patiënten belangrijk is; maar dat vraagt wel het lef om daar gewoon de tijd voor te nemen en daar ook werkelijk rekening mee te houden.
 

Praktijkgericht onderzoek
Het lectoraat ‘Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein’ onderzoekt en ondersteunt de beroepsgroep van verpleegkundigen en verzorgenden. Hierbij is de verdere ontwikkeling van leiderschap vanuit deskundigheid belangrijk en het waarborgen van de beroepstrots van alle beroepen in het domein, ongeacht welke opleidingsachtergrond mensen hebben. Het lectoraat richt zich op de volgende thema’s:

  • verpleegkundig vakinhoudelijk leiderschap;
  • functiedifferentiatie in de verpleegkundige en verzorgende beroepen;
  • professionele identiteit in de verpleegkundige en verzorgende beroepen;
  • versterking en deskundigheidsbevordering van de gehele beroepsgroep.

Het onderzoek rondom deze thema’s gaat verder dan alleen het ontwikkelen van nieuwe kennis. Door vooral in te zetten op actieonderzoek is bewustwording en ’empowerment’ van de betrokkenen in het onderzoek ook een belangrijke doelstelling. Daarbij worden handvatten voor de praktijk en onderwijs ontwikkeld, zoals (virtuele) voorbeeldsituaties over leiderschap. In het lectoraat is sprake is van een krachtige samenwerking tussen de praktijk, onderwijs en onderzoek. Hiermee wil het lectoraat direct een zichtbare bijdrage leveren aan behoud van mensen in de beroepsgroep.

 

Noot voor redactie:

Kadertekst
dr. C.J.M. (Margreet) van der Cingel is verpleegkundige, verplegingswetenschapper en gepromoveerd op het thema ‘Compassie in de Verpleegkundige Praktijk’. Zij heeft expertise op het landelijk opleidingsprofiel BN2020, EBP en klinisch redeneren, persoonsgerichte zorg en zorgethiek, en de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep. Margreet is sinds februari 2018 lector Leiderschap & Identiteit in het Verpleegkundig domein aan NHL Stenden hogeschool en het Medisch Centrum Leeuwarden.
 

Afbeeldingen
U kunt de afbeeldingen rechtenvrij publiceren met daarbij het volgende bijschrift (zie onder voor de afbeeldingen)
Afbeelding 1)               dr. C.J.M. (Margreet) van der Cingel
Afbeelding 2)               Verpleegkundigen MCL
Afbeelding 3)               Voorkant omslag inauguratieboekje Notes on Nursing 2.0
 

Embargo donderdag 4 april 2019 tot 15.00 uur
Hier vindt u, onder embargo, de lectorale rede gevat in het inauguratieboekje ‘Notes on nursing 2.0’

Persuitnodiging bijwonen inauguratie
U bent van harte welkom het symposium en/of de inauguratie van dr. Margreet van der Cingel bij te wonen op donderdag 4 april 2019. Tijdens deze dag is er om 13.30u en 15.00u gelegenheid om vragen te stellen aan dr. Margreet van der Cingel. U kunt zich aanmelden via media@nhlstenden.com of door te bellen met de perstelefoon +31 6 51225196

Programma Symposium en inauguratie Margreet van der Cingel donderdag 4 april 2019

11.30 - 12.15 uur Ontvangst met lunch
12.15 - 15.00 uur Symposium
15.00 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 17.15 uur Inauguratie dr. Margreet van der Cingel
17.15 - 18.00 uur Receptie

Locatie : NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden

Meer informatie over het symposium en de inauguratie
Bekijk de website: www.nhlstenden.com/notes-on-nursing-2-0

Afbeelding 1)               dr. C.J.M. (Margreet) van der Cingel


Afbeelding 2)               Verpleegkundigen MCL


Afbeelding 3)               Voorkant omslag inauguratieboekje Notes on Nursing 2

Terug naar het overzicht