MCL actueel

MCL actueel

Registratie eerder levenloos geboren kinderen

Donderdag 14 februari 2019 15:22 

Sinds begin februari 2019 kunnen ouders van een levenloos geboren kind, het kind alsnog bij de gemeente laten registreren, ook als de geboorte al langer geleden heeft plaatsgevonden. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde.

Op de website van de Rijksoverheid is de procedure beschreven.

De gemeente kan vragen naar een geboorteverklaring van een arts of een verloskundige.
Op de website van de gemeente Leeuwarden is de procedure van deze gemeente beschreven.
Of zie de website van de eigen gemeente.

Het MCL biedt de mogelijkheid om (delen van) het medisch dossier op te vragen. Het MCL hanteert voor dergelijke stukken de wettelijke een bewaartermijn van vijftien jaar. Als het levenloos geboren kind (veel) langer dan vijftien jaar terug ter wereld is gekomen zijn deze gegevens helaas niet meer beschikbaar.

Over de bewaartermijn kan verwarring bestaan. Voor Academische ziekenhuizen geldt een bewaartermijn van 115 jaar

Het MCL adviseert om contact op te nemen met de gemeente, wanneer u geen geboorteverklaring heeft. De gemeente kan laten weten welke stappen gezet kunnen worden om het levenloos geboren kind toch in te schrijven.

 

Terug naar het overzicht