MCL actueel

MCL actueel

Kerst in MCL 2018

Donderdag 20 december 2018 12:01 

Kerstfeest in het ziekenhuis is voor in het Medisch Centrum Leeuwarden opgenomen patiënten een andere ervaring dan kerst thuis. Het MCL streeft er naar om, als het kan, patiënten de gelegenheid te geven om thuis kerst te vieren.

De patiënten die met de kerstdagen opgenomen zijn, kunnen er op rekenen dat het MCL bijzondere aandacht besteedt aan de kerstdagen. Aan sommige onderdelen van de kerstviering in het ziekenhuis ligt een lange traditie ten grondslag.

Vieringen

Tijdens de feestdagen zijn er een aantal oecumenische vieringen.  Daarbij is iedereen die op enigerlei manier is verbonden met het MCL, samen met familie of vrienden, van harte welkom. De vieringen vinden plaats in het auditorium van het MCL. Lees meer in de folder hierover.

  • Zondag 23 december, vierde advent, 10.15 uur oecumenische dienst van Schrift en Tafel, voorganger: pastor R.P.M. van Doremalen
  • Kerstavond maandag 24 december, 19.30 uur Kerstnachtdienst, voorganger: ds. R.B. Nijendijk-Cnossen, m.m.v. MCL Cantorij
  • Zondag 30 december, 10.15 uur oecumenische dienst van Woord en Gebed, voorganger: drs. J.W. Uringa

Patiënten die naar de diensten willen kunnen dit aangeven bij de verpleging.

'Kerstengelen'

In de vroege ochtend van 25 december herleeft in het MCL weer een oude traditie, als de 'kerstengelen' hun ronde door het MCL doen. Van 06.30-08.00 uur zullen muzikale medewerkers en vrijwilligers langs een groot aantal afdelingen gaan om in het nog goeddeels donkere ziekenhuis kerstliederen te zingen. De traditie van de kerstengelen vindt zijn oorsprong in het vroegere Bonifatius Hospitaal, waar de religieuzen van oudsher op kerstochtend zingend langs de afdelingen gingen. Voor zover bekend houdt de traditie al meer dan 80 jaar stand.

Leger des Heils
Traditiegetrouw spelen muzikanten van het Leger des Heils op kerstmorgen kerstliederen in het MCL.  Aan het eind van de kerkdienst, om ongeveer kwart over elf speelt het muziekkorps in de centrale hal.

Zondagsdienst op 25 en 26 december en 1 januari

Op eerste en tweede kerstdag, dinsdag 25 december 2018 en woensdag 26 december 2018, en nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari 2019, geldt in het Medisch Centrum Leeuwarden een zondagsdienst.

De poliklinieken zijn dan gesloten. Er is geen mogelijkheid om niet-spoedeisende onderzoeken zoals bloedprikken of röntgenonderzoek in het MCL te laten doen.

Vanzelfsprekend is de afdeling Spoedeisende Hulp in Leeuwarden wel gewoon bereikbaar voor spoedgevallen, zoals gebruikelijk na doorverwijzing door huisarts, dokterswacht of via de ambulancedienst.

Terug naar het overzicht