MCL actueel

MCL actueel

Het STZ topklinisch zorgregister is in opbouw

Maandag 10 december 2018 13:02 

In 2003 is het MCL toegelaten als lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Het lidmaatschap betekent een erkenning voor de energie die het MCL de laatste jaren heeft gestoken in de specialistische opleidingen. Elke 5 jaar wordt er een visitatie gedaan. De laatste, in 2016, heeft het MCL glansrijk doorlopen. MCL is een deskundig ziekenhuis dat opleidt, onderzoek doet en topklinische en acute zorg levert.

MCL werkt samen met de 25 andere topklinische ziekenhuizen aan een Topklinisch Zorgregister. Dit ter vervanging van de eerdere database met topklinische functies. In het Topklinisch Zorgregister in opbouw worden alle topklinische zorgfuncties* van de STZ-ziekenhuizen verzameld. Als aan alle criteria is voldaan, kan een ziekenhuis een formele erkenning aanvragen. Een beoordelingscommissie van de STZ ‘weegt’ en ‘erkent’ deze functie.

Het systeem achter het topklinisch zorgregister is opgenomen in een digitale tool, die voor MCL en de andere 25 STZ-ziekenhuizen sinds een paar maanden beschikbaar is in een proefversie. In dit proefstadium werden de 12 criteria gevalideerd en aangescherpt. Het register heeft een dynamisch karakter en de komende periode wordt het aantal als ‘topklinisch’ beoordeelde functies, verder uitgebreid. Het MCL heeft besloten om na de proefperiode, begin 2019, een aantal topklinische functies in te dienen, die in aanmerking komen voor opname in dit register. Er wordt door STZ en MCL zorgvuldig gewerkt aan de definitieve erkenning van een aantal functies. MCL denkt hier nog een aantal maanden voor nodig te hebben.

*'Een STZ topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of de behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van 12 objectieve criteria aantoonbaar onderscheidend is t.o.v. de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis'.

STZ MCL Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim tachtig hoogleraren, die binnen de STZ-ziekenhuizen werken en daarnaast aangesteld zijn bij een universiteit of universitair medisch centrum. Zij creëren een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. MCL levert maar liefst vijf hoogleraren.

Wat betekent het als een ziekenhuis zich 'topklinisch' noemt?

Ziekenhuis: academisch, topklinisch of streek?

Nederland telt ongeveer 90 ziekenhuizen, grof in te delen in ‘grote academische’ en ‘overige’ ziekenhuizen. Die overige ziekenhuizen zijn soms echter net zo groot als academische ziekenhuizen. Om de categorie ‘overig’ nauwkeuriger in te delen, bestaat er een tussencategorie: de topklinische ziekenhuizen. Wat zijn dit precies?

Nederlandse ziekenhuizen kun je op drie niveaus indelen: de academische ziekenhuizen, de topklinische ziekenhuizen, en de algemene of streekziekenhuizen. In alle ziekenhuizen kun je terecht voor de basiszorg, zeg maar de routinebehandelingen. Wordt het ingewikkelder, dan moet je afhankelijk van de kwaal voor een behandeling, naar een academisch of topklinisch ziekenhuis.

Academisch ziekenhuis
Een academisch ziekenhuis wordt ook wel een UMC genoemd; Universitair Medisch Centrum. Hier werken specialisten die behandelingen uitvoeren die zo zeldzaam of ingewikkeld zijn, dat ze vrijwel alleen in academische ziekenhuizen kunnen worden uitgevoerd. De academische ziekenhuizen zijn gelieerd aan een universiteit via de opleiding geneeskunde. Nederland telt 8 academische ziekenhuizen.

Topklinisch ziekenhuis
Topklinische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die naast basiszorg ook complexe zorg uitvoeren en ze hebben een bovenregionale functie.  Dit is MCL.

In topklinische ziekenhuizen wordt complexe medische zorg aangeboden.  De ziekenhuizen investeren daarnaast in onderzoek en zijn voor artsen belangrijke opleidingscentra. In Nederland voldoen 26 ziekenhuizen aan de criteria om zich topklinisch te mogen noemen.
 

Terug naar het overzicht