MCL actueel

MCL actueel

MCL haalt (hoge)scholen in huis

Donderdag 13 april 2017 17:32 

Donderdag 13 april tekenen MCL, NHL Hogeschool en Friesland College de samenwerking om de opleiding tot verpleegkundige (HBO-V en MBO-V) ingrijpend te innoveren. Afgesproken is om verpleegkundigen nagenoeg volledig in de praktijk op te leiden. Deze praktijkroute verplaatst het leren van de schoolbanken en collegezalen naar de verpleegkundige praktijk in het MCL. Volgens de samenwerkingspartners dé oplossing om studenten met de nieuwste kennis en juiste vaardigheden af te leveren in een steeds sneller veranderend zorglandschap.

Van links naar rechts Willem Smink (voorzitter CvB NHL Hogeschool), Liesbeth Vos (voorzitter CvB Friesland College) en Jelle Prins (directielid en decaan MCL Academie).

Razend snelle ontwikkeling

De vergrijzing in Friesland, toename van patiënten met ingewikkelde, meerdere en ergere aandoeningen, verkorte ligduur, meer multidisciplinair coördineren, hoogcomplexe zorg en ook  technologische ontwikkelingen zoals elektronische patiëntendossiers, Computers On Weels, eHealth en patiëntenportalen. Het is een greep uit de ontwikkelingen en innovaties die binnen de (ziekenhuis)zorg spelen. De samenwerkingspartners constateren dat de zorg sneller verandert dan theorieboeken, skillslabs en simulaties op school kunnen bijhouden. Jelle Prins, directielid en decaan MCL Academie: ‘Ook als studenten zijn afgestudeerd volgens het laatste curriculum, is er in die vier studiejaren alweer veel veranderd. De praktijkroute is hierop het passende antwoord. Zorginnovaties worden direct in de studie opgenomen, zo snel als ze in de praktijk op de werkvloer worden toegepast. Alleen wanneer we op deze manier proactief en wendbaar zijn, kunnen we toekomstbestendige verpleegkundigen opleiden’.

Leren op de werkvloer

Het door minister Schippers (VWS) geprezen initiatief van het Friesland College is de afgelopen twee jaar getest in de ouderenzorg en sinds juli 2016 als proef gestart in het MCL. Per 1 september 2017 volgen ook de studenten van NHL Hogeschool. De getekende samenwerking betekent dat studenten verpleegkunde vanaf dag één hun studie volledig volbrengen in de praktijk van alledag. Het MCL is een essentieel onderdeel van de praktijkroute en ontvangt de HBO-studenten vanaf het eerste en MBO-studenten vanaf het derde jaar. Alle studenten krijgen in het MCL één op één begeleiding van een ervaren verpleegkundige, er zijn wokshops en werkplaatsen die aansluiten op wat een student ondervindt in de praktijk en docenten van de NHL en het Friesland College aanwezig in het MCL. Naar school gaan is er niet meer bij.

Verpleegkundige kwaliteit

Het belangrijkste uitgangspunt van de Friese samenwerking is dat leren langs de praktijkroute verpleegkundigen aflevert die de hoge topklinische kwaliteit van zorg kunnen leveren die tegenwoordig wordt gevraagd. Prins: ‘Vroeger was er een half jaar inwerken nodig om afgestudeerd verpleegkundigen goed voor te bereiden op de daadwerkelijke praktijk. Als afgestudeerd verpleegkundige wil je natuurlijk het liefst direct aan de slag kunnen. De praktijkroute maakt dit mogelijk’. Onder andere bij ZuidOostZorg en in het st. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is aangetoond dat de praktijkroute verpleegkundigen aflevert op het gewenste niveau en met kennis van de nieuwste innovaties en ontwikkelingen binnen de zorg.

Regie van de student

De praktijkroute sluit aan bij leren volgens het 70-20-10-principe; 70 procent op de werkvloer, 20 procent via coaching en samenwerking en slechts 10 procent klassikale theorie. Blokken met een bepaald onderwerp en lestijden tussen 9 en 5 zoals op school zijn er in de praktijkroute niet meer. De student kan in het MCL 365 dagen in het jaar, bijna 24 uur per dag leren wat zich in de praktijk voordoet én datgene dat past bij zijn of haar persoonlijke leerdoelen. De opleiding wordt zo op maat gesneden en levert de student meer regie over zijn leertraject.

Werken = leren

Deze visie op leren is breder toepasbaar dan alleen voor verpleegkundigen. MCL wil het praktijkleren over de volle breedte van het ziekenhuis gaan toepassen. Opleidingen moeten daarbij de praktijk gaan volgen om direct in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de zorg. Prins: ‘Het MCL heeft een voorbeeldfunctie voor leren en ontwikkelen. Als topklinisch opleidingsziekenhuis hebben we allerhande stagiaires in huis. Bovendien moeten zorgverleners altijd kennis bijhouden om bij te blijven. Doorontwikkelen start dan ook direct zodra je hier aan het werk gaat’.

In totaal studeren er jaarlijks honderd MBO-studenten via de praktijkroute in het MCL. NHL Hogeschool volgt het voorbeeld van het Friesland College per 1 september  met een eerste groep van vijftien HBO-studenten. Als uitvalsbasis is er in het MCL een praktijkruimte ingericht. Donderdag 13 april vond hier de feestelijke aftrap van de Friese samenwerking plaats.

 

Terug naar het overzicht