MCL actueel

MCL actueel

MCL opnieuw topklinische erkenning!

Dinsdag 4 april 2017 17:46 

MCL heeft afgelopen week opnieuw topklinische erkenning ontvangen van de Stichting Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De topklinische erkenning betekent dat MCL gespecialiseerd is in complexe ingrepen, zorginnovatie, patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van onder andere artsen en verpleegkundigen. In 2003 ontving het MCL voor het eerst de topklinische status. Afgelopen week slaagde MCL met complimenten van de commissie voor het verlengen daarvan voor de komende vijf jaar.

Visitatie

Elke vijf jaar worden alle ziekenhuizen die onderdeel zijn van de STZ door een commissie bezocht en beoordeeld. Tijdens zo’n visitatie wordt bekeken of het ziekenhuis voldoende kwaliteit biedt, innoveert en medisch leiderschap toont binnen de speerpunten opleiden, onderzoek en topklinische zorg. Jan van Dam, Beleidsadviseur STZ en secretaris van de visitatiecommissie: ‘Met veel waardering voor de inzet van de medewerkers van het MCL kijken wij terug op een geslaagde kijk in de keuken bij een prachtig ziekenhuis, waar de open sfeer en de uitstekende samenwerking positief opvielen’

 

 

Verbetercultuur

De STZ benoemt drie onderwerpen waarin het MCL uitblinkt. Een belangrijke daarvan is de bedrijfscultuur. Jelle Prins decaan MCL Academie en directielid MCL: In het gedrag van medewerkers viel de open houding, gericht op zelfreflectie de STZ op als bijzondere kracht van het MCL. Medewerkers die zich vrij voelen op een professionele manier twijfel of onjuistheden te benoemen, zorgen dat we samen de juiste kennis aanboren om excellente en veilige zorg te verlenen. Die cultuur om samen vooruit te streven, nieuwe technieken en methoden toe te passen, onszelf, elkaar én de zorg te blijven verbeteren, dát komt de patiënt natuurlijk ten goede’.

Een leven lang leren

Een tweede hoogvlieger is de vergevorderde ervaring op het gebied van innovatief digitaal leren. Dit komt samen in het geprezen Fries Leerplein, de digitale leeromgeving van het MCL. Prins: Het Fries Leerplein is een belangrijk onderdeel van onze visie werken = leren. We zijn een lerende organisatie. Medewerkers kunnen via het Fries Leerplein waar en wanneer het uitkomt beschikken over de juiste leermiddelen. Niet alleen om bevoegd en bekwaam te blijven, maar vooral om zichzelf door te ontwikkelen’.

Voorbeeldfunctie

Over de volle breedte van het MCL wordt de ambitie om een topklinisch klimaat te creëren en te behouden gecomplimenteerd. De Intensive Care van het MCL wordt gezien als toonbeeld van ambitie voor veilige patiëntenzorg, met grote aandacht voor kwaliteit en wetenschap. De STZ benadrukte het behoud van deze ‘parels’ en de voorbeeldfunctie hierin voor andere ziekenhuizen.

Topklinisch opleiden en onderzoek

STZ-ziekenhuizen zijn grote en niet-academische opleidingsziekenhuizen. Deze ziekenhuizen doen wetenschappelijk onderzoek en leveren een belangrijke bijdrage aan de opleiding van medisch specialisten. Onder andere voor het opleiden van artsen heeft het MCL een regiofunctie in Friesland. Prins: ‘MCL doet patiëntgericht onderzoek. De resultaten daarvan passen we zo snel mogelijk toe in onze zorg. Als patiënt zit je hier dus aan de bron van zorgvernieuwing.  Het opleiden van jonge zorgprofessionals zorgt bovendien voor een goede dynamiek van ervaring en leergierigheid. We dragen onze (hoogcomplexe) kennis over en houden daarmee ons topklinisch kennisniveau hoog. Patiënten in Friesland beschikken bij het MCL over een ziekenhuis met hoogcomplexe zorg zoals overgewichtschirurgie, ernstig astma, intensive care (niveau 3), kindergeneeskunde, Multiple Sclerose, roboturologie en gespecialiseerde oncologische zorg én de grootste SEH van Noord-Nederland’.

Bekijk hier de verslaglegging in de media:

 

 

Terug naar het overzicht