MCL actueel

MCL actueel

Onderzoek MCL-arts Ploegstra maakt behandeling zeer ernstig zieke kinderen beter mogelijk

Donderdag 16 maart 2017 17:09 

MCL feliciteert arts Mark-Jan Ploegstra van de afdeling kindergeneeskunde met zijn cum laude bekroonde promotietraject aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Nederland, Amerika en Engeland werd geoordeeld dat zijn onderzoek tot top binnen de kindergeneeskunde hoort.  Ploegstra beschrijft in zijn proefschrift hoe bij kinderen hoge bloeddruk in de longslagaders kan worden gemeten en maakt daarmee de behandeling hiervan beter mogelijk.

 

Mark-Jan: ‘Hoge bloeddruk in de longen is een zeer ernstige aandoening waaraan procentueel meer kinderen overlijden dan kinderkanker. Hieruit blijkt wel hoe belangrijk het is om hier goed onderzoek naar te doen. Samen met mijn promotor Rolf Berger (hoofd afdeling kindercardiologie UMCG) zijn we op zoek gegaan naar goede meetmethoden. Het is mogelijk om met behulp van metingen te bepalen of kinderen met verhoogde bloeddruk in de longslagaders intensiever behandeld moeten worden of vroegtijdig getransplanteerd. De resultaten van ons onderzoek dragen bij aan een richtlijn voor de behandeling van deze kinderen. Bovendien kunnen deze metingen gebruikt worden voor vervolgonderzoek naar bestaande en nieuwe geneesmiddelen tegen deze ernstige aandoening. Ik wist vooraf niet dat ik cum laude zou promoveren. Het was een zeer positieve verrassing!’

Meetmethoden

Een verhoogde bloeddruk in de longslagaders, dat ook wel pulmonale hypertensie wordt genoemd, is een ernstige, levensbedreigende ziekte. De longslagaders worden steeds nauwer en stijver, waardoor het hart steeds meer kracht nodig heeft om het bloed door de longen te pompen. Dat houdt het hart niet vol, waardoor de patiënt uiteindelijk overlijdt. Om goed in te schatten welke behandeling kinderen met deze ziekte nodig hebben en wanneer een longtransplantatie nodig is, zijn er goede meetmethoden nodig. Die waren er nog niet.

Behandeling verbeteren

Ploegstra heeft daarom kinderen met pulmonale hypertensie gevolgd en allerlei factoren gemeten. Hij concludeert dat er verschillende dingen gemeten kunnen worden, die samen een goed beeld geven over het beloop van de ziekte: de knijpkracht van het hart en signalen in het bloed die overbelasting van het hartweefsel in kaart brengen helpen samen om te bepalen of een intensievere behandeling of transplantatie nodig is. Meting van de stijfheid van de longslagaders en de groeicurve van kinderen blijken goede indicatoren van de ziekte-ernst en de prognose te zijn. Met behulp van deze metingen kunnen richtlijnen opgesteld worden voor de behandeling. Ook kunnen de metingen gebruikt worden om het effect van nieuwe en bestaande medicijnen te meten. Zo kan de behandeling van kinderen met pulmonale hypertensie verbeterd worden.

Internationale bekroning

Mark-Jan Ploegstra studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek valt binnen het onderzoeksinstituut GUIDE  en het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen van het UMCG. Alleen onderzoeken die internationaal worden gezien tot de beste 5% binnen een vakgebied behoren ontvangen de bekroning cum laude. Het onderzoek van Mark-Jan is naast in Nederland ook in Amerika en Engeland beoordeeld. Ploegstra is sinds november 2016 werkzaam als arts Kindergeneeskunde in het MCL.

Onderzoekers en geïnteresseerden vinden hier meer over het onderzoek en het proefschrift.

 

Terug naar het overzicht