Over MCL Academie
Terug

Over MCL Academie

In het MCL leren we iedere dag bij. Logisch. In ons werk zijn we nieuwsgierig: wat kan er beter? En hoe kunnen we dat doen? Daarom gaan in het MCL werken, leren, onderzoeken en ontwikkelen hand in hand. Klinkt dat ambitieus? Misschien. Is het realistisch? Beslist! Wij verzorgen 23 medische vervolgopleidingen, 12 CZO-erkende opleidingen en diverse initiële en verpleegkundige vervolgopleidingen. In het ziekenhuis lopen momenteel ongeveer 165 onderzoeken. Dit betreft zowel medisch en verpleegkundig onderzoek, als ook HBO- of WO-onderzoek.

 

Het is duidelijk dat er de afgelopen jaren veel is veranderd in de zorg. Al die veranderingen hebben gevolgen voor de inhoud van ons werk. In het MCL willen we voortdurend onze aanpak tegen het licht houden. Als iets goed gaat, vertellen we erover. Als iets beter kan, gaan we aan de slag. Alleen zo kunnen we de zorg blijvend vernieuwen. Hoe doen we dat? Door opleidingen te volgen of onderzoek te doen. Door met ideeën te komen en daarmee aan de slag te gaan door verbeterprojecten.

Wat doet de MCL Academie?

De MCL Academie ondersteunt MCL-medewerkers en andere zorgprofessionals. De MCL Academie verzorgt tal van opleidingen en persoonlijke ontwikkelingstrajecten, helpt medische opleiders bij het verbeteren van hun opleiding en helpt afdelingen bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van hun opleidingsbeleid. En bovendien verzorgen we in overleg met zorgprofessionals zelfzorgtrainingen voor patiënten en hun mantelzorgers.

 

De MCL Academie bestaat uit de onderdelen:

 

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum is het hart van de MCL Academie. Deze afdeling is zowel de linking pin tussen de verschillende onderdelen van de MCL Academie, als ook de schakel in de onderlinge relaties met de verschillende RVE’s binnen het MCL. Daarnaast brengt het kenniscentrum de verschillende informatiestromen bijeen en maakt deze stromen zichtbaar, vindbaar, doorzoekbaar en bruikbaar. Met als resultaat transparante en eenduidige communicatie, informatievoorziening en kennisvalorisatie. Het onderdeel Leren & Ontwikkelen (L&O) is verantwoordelijk voor de faciliteiten die het leren en ontwikkelen ondersteunen, zoals E-learning, blended learning, skillslab, het onderwijscentrum en de coachingpool. Als laatste bundelt het Academie Projecten Bureau (ABP) verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld de MCL Publieksacademie en de Kwaliteitsimpuls.
 

Wetenschapsbureau
 

Stagebureau
Het stagebureau is verantwoordelijk voor al het initiële praktijk gestuurde onderwijs binnen het MCL. Nadrukkelijk wordt hierbij gesproken over al het initiële praktijk gestuurde onderwijs. Dat wil zeggen dat alle (potentiële) stagiaires van welke opleiding, achtergrond en voor welke functie dan ook via het MCL stagebureau worden bemiddeld. Denk aan bijvoorbeeld de coassistenten, verpleegkundige stagiaires, stagiaires facilitaire dienstverlening en laboranten.
 

Medewerkersontwikkelbureau (MOB)
Het MOB bundelt alle post-initiële opleidingen, bij- en nascholingen en de persoonlijke professionele ontwikkelingstrajecten van MCL-medewerkers. Al deze trajecten lopen via het MOB. Samen met de medewerker wordt gezocht naar de beste scholing- of ontwikkelmogelijkheid, binnen of buiten het aanbod van de MCL Academie.

Praktijkgerichte aanpak

Bij dit alles gaan we ervan uit dat professionals het beste leren als 'werken, leren, onderzoeken en ontwikkelen' hand in hand gaan. Als het werk wordt verbonden aan de opleiding en de opleiding aan het werk. Een  toekomst- en praktijkgerichte aanpak.