Opleiding en stage
Terug

Opleiding en stage

Het MCL is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Leren en ontwikkelen, onderzoek en innovatie zijn vanzelfsprekende onderdelen van zorg in het MCL. Bij het MCL vindt u daarom als medewerker, maar ook als student, allerlei mogelijkheden om u verder te ontwikkelen.

 

Het MCL verzorgt voor al haar medewerkers, trainingen, cursussen of opleidingen met het doel de eigen deskundigheid te bevorderen. Zo kunt u via ons verschillende vervolgopleidingen aanvragen:

 • Medische vervolgopleidingen
 • Medisch ondersteunende opleidingen
 • Verpleegkundige vervolgopleidingen
 • Bedrijfsopleidingen

 

In samenwerking met andere organisaties bieden we deelnemers van externe opleidingen de kans om binnen het MCL hun vaardigheden te trainen. We ondersteunen opleidingen op de volgende gebieden:

 • Masteropleidingen: bijvoorbeeld geneeskunde
 • Verpleegkundige stages
 • Para-/perimedische stages

 

Voor alle vervolgopleidingen geldt dat het een combinatie is van leren en werken. Dat betekent dat u moet solliciteren naar een vacante opleidingsplaats in het MCL.

 

In de komende maanden wordt gewerkt aan een vernieuwd overzicht van al onze trainingen en opleidingen, zodat wij u een totaalaanbod kunnen bieden van de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden in het MCL.

Contact

Heeft u vragen over een opleiding, training of stage? Bel of mail ons. We helpen u graag op weg.

E-mail: info@mclacademie.nl

Telefoon: (058-)286 7210

Klachtenregeling onderwijs

Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat de opdrachtgever zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden tot een klachtencommissie. Dit indien bespreking van zijn/haar onvrede met de docent/training/opleider/coach/adviseur van de MCL Academie niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.

De MCL Academie hanteert hierbij deze klachtenregeling welke door het MCL is opgesteld.

Klachten opsturen
Klachten kunnen worden opgestuurd naar:

 • Klachtencommissie onderwijs
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Postbus 20.000
 • 8860 BA Leeuwarden
 • Email: secretariaatdecaan@mclacademie.nl (secretariaat klachtencommissie)
 • Telefoon: 058-2861461