Revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel
Terug

Revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel

Revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel

Op 18 mei 2017 werd de Medische Publieksacademie verzorgd door de collega's van Revalidatie Friesland. Het MCL werkt op een aantal fronten nauw samen met Revalidatie Friesland.

Niet-aangeboren hersenletsel (zoals een CVA, ('beroerte')) kan voor de patiënt voor een breed spectrum problemen zorgen. Problemen met bewegen, problemen met de spraak. Tijdens de avond ging revalidatiearts Gerlof Balk in op verschillende aspecten van de revalidatiegeneeskunde. Joost Hurkmans, klinisch linguïst en Ariska Groen, muziektherapeut, gingen in op een specifieke behandelmethode: spraakmuziektherapie (SMTA). Mensen van wie het spraakvermogen is aangetast door hersenletsel kunnen in een aantal gevallen via muziek weer spraak aanleren. De aanwezigen mochten het zelf even ervaren: een volkomen onuitsprekelijk woord blijkt goed zingbaar!

Artikel Leeuwarder Courant

Presentatie Gerlof Balk (pdf)

Presentatie Joost Hurkmans en Ariska Groen (pdf)

 

Korte filmimpressie van de avond

 

Revalidatiearts Gerlof Balk

Moderator Rutger van der Meij in gesprek met muziektherapeut Ariska Groen

Klinisch linguïst Joost Hurkmans

Ariska Groen vraagt om veel-voorkomende zinnen die ze vervolgens in een melodietje omzet.

Vragenforum. Van links naar rechts:
Rutger van der Meij, redacteur zorg Leeuwarder Courant
Mario Pietersma, verpleegkundig consulent Ketenzorg CVA en NAH MCL
Gerlof Balk, revalidatiearts
Marjan Hartlief, revalidatiearts
Joost Hurkmans, klinisch linguïst
Ariska Groen, muziektherapeut