MRSA
Terug

MRSA

MRSA

Op 2 oktober 2017 was het onderwerp MRSA: Methicilline Resistente Staphilococcus Aureus. Een bacterie die ongevoelig is voor veelgebruikte antibiotica. Nederlandse ziekenhuizen spannen zich in om de MRSA en andere resitstente bacteriën op te sporen en te bestrijden. MRSA zorgt niettemin van tijd tot tijd voor een uitbraak in Nederlandse ziekenhuizen. De kans dat patiënten ziek worden van MRSA is doorgaans niet zo groot, maar toch zijn er goede redenen om de strijd tegen MRSA niet te laten verslappen.

Jan van Zeijl, arts-microbioloog bij Izore en MCL ging in op tal van aspecten rond deze bacterie.

Artikel Leeuwarder Courant

Nabeschouwing Leeuwarder Courant

Presentatie Jan van Zeijl

 

Jan van Zeijl kan bevlogen vertellen over MRSA...

Onderdeel van de avond was een interview met deskundigen.

Vlnr: Jan van Zeijl, arts-microbioloog; Renske Tjeerdsma, deskundige infectiepreventie MCL;
Sonja Nicolai, kinderverpleegkundige MCL; Jolanda Wiersinga, deskundige infectiepreventie GGD Fryslân
Jan Westera, chef regio LC; moderator