Delier
Terug

Delier

Geriatrie - delier

 

Op 17 oktober was de Medische Publieksacademie gewijd aan het werkterrein van de klinisch geriater - het medisch specialisme dat zich toelegt op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. Speciale aandacht was er voor het delier - een plotseling optredende ernstige verwardheid die met name bij ouderen kan voorkomen. Klinisch geriaters Veerle Lindstedt en Liesbeth Hempenius presenteerden de avond.

Artikel Leeuwarder Courant (pdf)

Presentatie (pdf)

 

Liesbeth Hempenius

Er werd een heuse quiz gehouden. Presentator Jan Westera en de prijswinnaar

Veerle Lindstedt

Aan de hand van een casus konden de bezoekers verschijnselen van een delier benoemen. Liesbeth Hempenius schrijft ze op.