Indeling MCL Knuffelpoli 2019
Terug

Indeling MCL Knuffelpoli 2019

Hieronder vindt u de indeling van de Knuffelpoli 2019. Deze vindt plaats op 1, 2 en 3 april 2019. Let op: bekijk de indeling op je tablet of computer. Onderstaande tabellen zijn niet goed leesbaar op mobiele telefoons.

KNUFFELPOLI 2019            
Indeling scholen 01-04-2019 OCHTEND          
school Plaats aantal  tijdstip pons-plaatjes ronde: ranja/ambu
OPSTARTEN     8.30 8.30 - 8.45 8.45 - 9.15 9.15 - 9.30
De Boarne Aldeboarn 34 8.45 8.45 - 9.00 9.00- 9.30 9.30 - 9.45
IKC De Weide Leeuwarden Leeuwarden 20 9.00 9.00 - 9.15 9.15 - 9.45 9.45 - 10.00
Maximaschool Leeuwarden 20 9.15 9.15 - 9.30 9.30- 10.00 10.00 -10.15
prins constantijnschool Leeuwarden 18 9.30 9.30 - 9.45 9.45 - 10.15 10.15- 10.30
Op e Hichte Scharnegoutum 21 9.45 9.45-10.00 10.00-10.30 10.30-10.45
OBS Hurdegaryp Hardegarijp 13 10.00 10.00 -10.15 10.15 - 10.45 10.45 - 11.00
Obs Potmarge Leeuwarden 12 10.15 10.15 -10.30 10.30 -11.00 11.00 -11.15
De Arke Burgum 25 10.30  10.30 -10.45 10.45 - 11.15 11.15 - 11.30
CBS de Regenboog   25 10.45 10.45- 11.00 11.00 -11.30 11.30- 11.45
Ikc aventurijn Leeuwarden 17 11.00 11.00 - 11.15 11.15 - 11.45 11.45 - 12.00
Kindcentrum Trianova Leeuwarden 29 11.15 11.15 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 12.15
Plataanschool Leeuwarden 22 11.30 11.30 - 11.45 11.45 - 12.15 12.15 - 12.30
Cbs Nijdjip Grou 26 11.45 11.45 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 12.45
             
             
Indeling scholen 01-04-2019 MIDDAG          
school   aantal  tijdstip pons-plaatjes ronde:  ranja/ambu
Dr. Algraschool Jacobiparochie 32 12.30 12.30-12.45 12.45-13.15 13.15-13.30
cbs de Pionier Dokkum 19 12.45 12.45-13.00 13.00-13.30 13.30-13.45
Leeuwarder Schoolvereniging Leeuwarden 25 13.00 13.00-13.15 13.15-13.45 13.45-14.00
IKC De kinderkoepel Leeuwarden 36 13.15 13.15-13.30 13.30-14.00 14.00-14.15
OBS de lytse terp Minnertsga 8 13.30 13.30-13.45 13.45-14.15 14.15-14.30
Ploos van Amstelskoalle Holwerd 20 13.45 13.45-14.00 14.00-14.30 14.30-14.45
GBS de Princenhof Leeuwarden 27 14.00 14-00-14.15 14.15-14.45 14.45-15.00
Leeuwarder Schoolvereniging Leeuwarden 25 14.15 14.15-14.30 14.30-15.00 15.00-15.15
      14.30 14.30-14.45 14.45-15.15 15.15-15.30
             
totaal ochtend   282        
totaal middag   167        
totaal   449        
             
             
             
             
Indeling scholen  02-04-2019 OCHTEND          
school   aantal  tijdstip pons-plaatjes ronde:  ranja/ambu
OPSTARTEN     8.30 8.30 - 8.45 8.45 - 9.15 9.15 - 9.30
De Sprong Leeuwarden 24 8.45 8.45 - 9.00 9.00- 9.30 9.30 - 9.45
Wynwizer Leeuwarden 25 9.00 9.00 - 9.15 9.15 - 9.45 9.45 - 10.00
De Twiner Jacobiparochie 19 9.15 9.15 - 9.30 9.30- 10.00 10.00 -10.15
cbs 't Fûnemint Wommels 13 9.30 9.30 - 9.45 9.45 - 10.15 10.15- 10.30
De Sprong Leeuwarden 21 9.45 9.45-10.00 10.00-10.30 10.30-10.45
De Oanset Ried 12 10.00 10.00 -10.15 10.15 - 10.45 10.45 - 11.00
CBS De Ark Makkum 18 10.15 10.15 -10.30 10.30 -11.00 11.00 -11.15
Uniaskoalle Wirdum 18 10.30  10.30 -10.45 10.45 - 11.15 11.15 - 11.30
OBS De Twa Fisken Grou 22 10.45 10.45- 11.00 11.00 -11.30 11.30- 11.45
De Twamêster Warga 20 11.00 11.00 - 11.15 11.15 - 11.45 11.45 - 12.00
Albertine Agnesschool Leeuwarden 28 11.15 11.15 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 12.15
CBS Eben-Haëzer Menaldum 23 11.30 11.30 - 11.45 11.45 - 12.15 12.15 - 12.30
IKC Prins Maurits Leeuwarden 31 11.45 11.45 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 12.45
             
             
Indeling scholen 02-04-2019 MIDDAG          
school   aantal  tijdstip pons-plaatjes ronde:  ranja/ambu
CBS De Grûnslach Wjelsryp 17 12.30 12.30-12.45 12.45-13.15 13.15 -13.30
CBS de Tarissing Oudwoude 22 12.45 12.45-13.00 13.00-13.30 13.30-13.45
Obs thrimwalda Gytjerk 21 13.00 13.00-13.15 13.15-13.45 13.45-14.00
OBS it Bynt Winsum 14 13.15 13.15-13.30 13.30-14.00 14.00-14.15
obs Op 'e Dobbe Hallum 16 13.30 13.30-13.45 13.45-14.15 14.15-14.30
CBS It Anker Dronrijp 20 13.45 13.45-14.00 14.00-14.30 14.30-14.45
Folefinne Easterwierrum 23 14.00 14.00-14.15 14.15-14.45 14.45-15.00
      14.15 14.15-14.30 14.30-15.00 15.00-15.15
      14.30 14.30-14.45 14.45-15.15 15.15-15.30
             
totaal ochtend   276        
totaal middag   110        
totaal   386        
             
             
             
             
Indeling scholen 03-04-2019 OCHTEND          
school   aantal  tijdstip pons-plaatjes ronde:  ranja/ambu
OPSTARTEN     8.30 8.30 - 8.45 8.45 - 9.15 9.15 - 9.30
De Caleidoscoop Leeuwarden 13 8.45 8.45 - 9.00 9.00- 9.30 9.30 - 9.45
OS de Romte Tytsjerk 16 9.00 9.00 - 9.15 9.15 - 9.45 9.45 - 10.00
OBS de Pôlle Marsum 21 9.15 9.15 - 9.30 9.30- 10.00 10.00 -10.15
Martenaskoalle Bitgummole 16 9.30 9.30 - 9.45 9.45 - 10.15 10.15- 10.30
CBS It Fundamint Hallum 36 9.30 9.30 - 9.45 9.45 - 10.15 10.15- 10.30
Twa Fisken Grou 23 9.45 9.45-10.00 10.00-10.30 10.30-10.45
CBS de Frissel Veenwoude 29 10.00 10.00 -10.15 10.15 - 10.45 10.45 - 11.00
Twa Fisken Grou 10 10.15 10.15 -10.30 10.30 -11.00 11.00 -11.15
't Pompebled Zwaagwesteinde 27 10.30  10.30 -10.45 10.45 - 11.15 11.15 - 11.30
de Jint Stiens 26 10.45 10.45- 11.00 11.00 -11.30 11.30- 11.45
De Twilling Stiens 18 11.00 11.00 - 11.15 11.15 - 11.45 11.45 - 12.00
Maximaskoalle ?   18 11.15 11.15 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 12.15
Obs Akkrum Akkrum 22 11.30 11.30 - 11.45 11.45 - 12.15 12.15 - 12.30
             
totaal ochtend   275        
             
eindtotaal kinderen   1110        

 

Bevestigen indeling

Wij ontvangen graag de bevestiging dat uw groep naar de Knuffelpoli komt. Dit kunt u doorgeven via het onderstaande formulier. Ook kunt u aangeven dat u wilt afmelden of problemen met de planning aan ons doorgeven. Heeft u bevestigd? In het programma vindt u alle benodigde informatie voor uw voorbereiding en over het verloop van de dag.

Naam van de school *
Uw naam *
E-mailadres
Past de aangegeven dag en tijd? *
Geef de voorkeursdagen en -tijden aan
. . .