Polikliniek oogheelkunde: een afspraak maken

Voor een afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Kinderen kunnen ook verwezen worden door een consultatiebureau of schoolarts, maar in verband met afspraken met de zorgverzekeraar is daarnaast ook altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Voor kinderen tot 12 jaar met brilproblemen of oogstandproblemen kunt u een afspraak maken met de orthoptist.

U kunt iedere werkdag per telefoon een afspraak maken. Als u verhinderd bent voor uw afspraak, wilt u dan tijdig uw afspraak afzeggen?

MCL, route 16
Telefoon: (058) 286 69 80 (8.30 - 16.30 uur)

MCL Harlingen, afdeling D1
Telefoon: (0517) 499 809 (8.00 - 16.30 uur)

Uw voorbereiding op een polikliniekbezoek

Bij een eerste polikliniekbezoek vragen wij om een aantal dingen mee te nemen. Ook als u contactlenzen draagt of suikerziekte heeft moet u zich extra voorbereiden.
Bij een eerste bezoek verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

  • Een ponsplaatje met de juiste gegevens;
  • Een verwijskaart/verwijsbrief van uw huisarts of specialist;
  • De huidige bril(len) en/of brilrecept;
  • Medicijnenkaart;
  • Diabetespas.

Draagt u contactlenzen?

Wij verzoeken u deze uit te doen of in ieder geval uw vloeistof en lenzendoosje mee te nemen, zodat u de contactlenzen op de polikliniek kan uitdoen.

Suikerziekte?

Heeft u suikerziekte (diabetes)? Dan is het vaak nodig om de pupil wijd te druppelen. Hierdoor gaat u gedurende enige uren wazig zien. Het is daarom raadzaam om niet zelf de auto te besturen. Maak daarom gebruik van het openbaar vervoer of neem iemand mee die u terug kan brengen.

Kinderen

Bij kinderen komt het regelmatig voor dat het nodig is om de pupillen wijd te druppelen op de poli. Kinderen kunnen hier geruime tijd max.24 uur hinder van ondervinden. Het is raadzaam een zonnebril of zonneklep mee te nemen.

Meer informatie

Specialisme Oogheelkunde
naar boven

MCL-links

Centrum voor Obesitas Nederland Hartcentrum Friesland Behandeling van spataderen Oncologische zorg voor mensen met kanker Het Kinder MCL

Agenda

07 apr - Medische Publieksacademie: Buik- en bekkenbodemdisfunctie bij mannen & vrouwen 08 apr - 3e van 5 informatieavonden over MS 16 apr - Lotgenotencontact Fibromyalgie Meer..

Bereikbaarheid

Leeuwarden

Tel: (058) 286 66 66
Bezoekadres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden

Harlingen

Tel: (0517) 49 99 99
Bezoekadres:
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen
Postadres:
Postbus 20.000
8860 BA Harlingen
Meer informatie over MCL Harlingen
TwitterFacebookYouTube