Activiteitenbegeleiding
 

Wat is activiteitenbegeleiding
Voor wie
Verschillende soorten begeleiding
Hoe meldt u zich aan?
Recreatieavonden
Meer informatie

Wat is activiteitenbegeleiding

De afdeling activiteitenbegeleiding biedt tijdens de opname een breed pakket aan activiteiten. De activiteiten zijn erop gericht u te helpen bij het uitvoeren van of oefenen van uw dagelijkse handelingen:

  • Voor sommige mensen is het vooral belangrijk om gedurende de activiteiten de aandacht af te leiden van ziekte, pijn of handicap. Dit kan zowel individueel als in kleine groepen.
  • Voor sommige mensen is het belangrijk om extra begeleiding te krijgen bij het oefenen of het uitvoeren van allerlei praktische handelingen op het vlak van werk, hobby/vrije tijd, sociale en creatieve activiteiten, sociale omgang of geheugentraining.
  • De activiteitenbegeleiding kan zich ook richten op het omgaan met veranderde mogelijkheden door handicap of ziekte.

Voor wie

Als u om reden van ziekte of onderzoek langere tijd in het ziekenhuis verblijft, kunt u zich aanmelden voor activiteitenbegeleiding.

Ook wanneer u - om welke reden dan ook - veel moeite heeft met de opname in het ziekenhuis kunt u zich aanmelden. De activiteitenbegeleiding kan dan een wezenlijke aanvulling zijn op uw verzorging en behandeling. Klik hier voor de folder van de activiteitenbegeleiding.

Verschillende soorten begeleiding

 Huiskamers op de dagverblijven

Voor sommige mensen is het zinvol om tijdens de opname structuur, een vorm van huiselijkheid en enige sociale afleiding te krijgen. Aan die mensen wordt de mogelijkheid geboden om de huiskamers op de dagverblijven te bezoeken. De afdeling activiteitenbegeleiding heeft verdeeld over het MCL drie dagverblijven waar begeleiding plaatsvindt bij de dagelijkse activiteiten.

Creatieve therapie, beeldend

Voor sommige mensen is het nodig om bij het verwerken van - of om inzicht te verkrijgen in de eigen situatie gebruik te maken van creatieve middelen. In dit geval gaat het altijd om individuele begeleiding. Klik hier voor de folder van de creatieve therapie, beeldend.

Open Atelier

Voor sommige mensen kan het belangrijk zijn om samen met lotgenoten met creatieve middelen te werken. Aan deze groep biedt de afdeling activiteitenbegeleiding regelmatig terugkerende bijeenkomsten waarin de mogelijkheid wordt geboden om te schilderen, te tekenen of met een ander creatief middel te werken. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor 7 cursusdagen. Klik hier voor de folder over het 'open atelier'.

Individuele activiteitenbegeleiding

Wanneer de situatie dit toelaat, kunt u tijdens het verblijf in het ziekenhuis natuurlijk altijd uw eigen hobby’s en andere bezigheden doen. Dit kan zelfstandig of eventueel onder begeleiding van activiteitenbegeleiding.

De activiteitenbegeleiding kan u ook een individueel begeleidingstraject aanbieden. U doet uw activiteiten op uw eigen kamer op de verpleegafdeling.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich op twee manieren aanmelden:

  • U kunt zelf contact opnemen met de afdeling activiteitenbegeleiding (telefoonnummers staan achter op deze folder);
  • De arts, verpleegkundige of een andere ziekenhuismedewerker vraagt voor u activiteitenbegeleiding aan;

De activiteitenbegeleid(st)er overlegt vervolgens met u welke begeleiding u nodig heeft, welke activiteiten daarbij horen en welke ondersteuning u daarbij nodig heeft. Samen met u wordt een programma opgezet.

Recreatieavonden

De activiteitenbegeleiding organiseert regelmatig recreatieavonden. De vrijwilligers van de afdeling activiteitenbegeleiding komen bij u op de verpleegafdeling langs om u hiervan op de hoogte te brengen. Als u dat wenst wordt u gehaald en gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de activiteitenbegeleiding in het MCL kunt u contact opnemen met de volgende telefoonnummers:
Activiteitenbegeleiding MCL: telefoon: (058) 286 69 47 of (058) 286 6948.
Of mail naar activiteitenbegeleiding.mcl@znb.nl 
 
 

naar boven

MCL-links

Centrum voor Obesitas Nederland Hartcentrum Friesland Behandeling van spataderen Oncologische zorg voor mensen met kanker Het Kinder MCL

Agenda

07 apr - Medische Publieksacademie: Buik- en bekkenbodemdisfunctie bij mannen & vrouwen 08 apr - 3e van 5 informatieavonden over MS 16 apr - Lotgenotencontact Fibromyalgie Meer..

Bereikbaarheid

Leeuwarden

Tel: (058) 286 66 66
Bezoekadres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden

Harlingen

Tel: (0517) 49 99 99
Bezoekadres:
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen
Postadres:
Postbus 20.000
8860 BA Harlingen
Meer informatie over MCL Harlingen
TwitterFacebookYouTube